Verloskundigenpraktijk Spakenburg Telefoon: 033-2982202
dutch english france polish

Seksuele voorlichting

Download nu onder het artikel het pdf.

In dit pdf staat duidelijk het standpunt van nederland beschreven.

Met hierin wat je het beste in welke levensfase kunt vertellen. Dit begint al vanaf de geboorte!

We hopen jullie hiermee te helpen.

 

Hieronder het artikel uit het ND van maandag 12 december 2012. In samenwerking met de Maranathakerk te Bunschoten.

 

Jeugd en seksualiteit: praat over iets moois

 

door Janita Nagel-Ruizendaal en Henk Hoksbergen

 

Het was een bijzondere ervaring in onze gemeente (GKV, Spakenburg-Zuid), de afgelopen weken. We hadden gesprekken met honderden catechisanten en met tientallen ouders over jongeren en seksualiteit. Wij vinden dat je daarover ook binnen de kerk met elkaar kunt spreken. Onderzoek laat zien dat dit in de meeste gemeenten helaas niet gebeurt. We wilden proberen het gesprek tussen jongeren onderling en het gesprek binnen de gezinnen te stimuleren en te ondersteunen. Ons vermoeden dat er tussen ouders en kinderen niet, nauwelijks of veel te laat wordt gepraat, is intussen sterk bevestigd.

Ons uitgangspunt is, dat het gesprek met kinderen over seksualiteit heel jong dient te beginnen. Al voor de kleuterleeftijd beginnen kinderen met de verkenning van hun lichaam. Daarop krampachtig reageren, kan negatieve gevolgen hebben. Het is belangrijk de lichamelijke ontwikkeling gedurende de kinderjaren op een normale, evenwichtige én openhartige wijze te begeleiden. Daarover is meer te vinden op: www.verloskundigenspakenburg.nl onder het kopje praktijk/seksuele voorlichting.

Dat jongeren op 13, 14-jarige leeftijd al een heel eind zijn in hun seksuele ontwikkeling, was ook ons uitgangspunt in de gesprekken met catechisanten. We nodigden ze in drie leeftijdsgroepen uit, de jongste waren de 12-14-jarigen. We wilden hen nadrukkelijk geen seksuele voorlichting geven in ‘technische’ zin; 14-jarigen en ouderen hoef je wat dat betreft weinig meer te vertellen. Reacties op een pittige documentaire die we vertoonden, lieten zien dat jongeren op die leeftijd vrijwel geen taboes meer kennen.

We hebben geprobeerd om het gesprek met jongeren over seksualiteit openhartig en tegelijk vanuit het christelijk geloof te voeren. Om duidelijk te maken dat het geloof ook betekenis heeft voor je leven in de relatie met iemand naar wie je (seksueel) verlangt. We hebben geprobeerd dat te doen zonder clichés, zonder onnodige vooringenomen standpunten en vooral openhartig.

De jongeren worden al jong met seks geconfronteerd. Van de 15-16 jarigen heeft 25% van de jongens en 33% van de meisjes geslachtsgemeenschap gehad. Onder de 19 jaar doet één op de tien jongeren aan internetseks. Op onze gespreksavonden werd daar niet verbaasd op gereageerd. De jongeren zien seks voor het huwelijk vrij algemeen als normaal. Het blijkt heel moeilijk om kerkelijke jongeren op basis van de Bijbel van iets anders te overtuigen.

Het helpt alleen als je over deze dingen eerlijk en open spreekt. Wees openhartig als ouders en kinderen. Niet overdreven, alsof je alles kunt zeggen, en tegelijk ook niet preuts. Als ouders met hun kinderen een open relatie ontwikkelen, valt er des te beter te praten over lichamelijke ontwikkeling en seksualiteit.

En die openhartigheid is evengoed belangrijk voor twee verliefde mensen onderling. Je mag van elkaar weten wat je fijn vindt en niet fijn. Wat je in een bepaalde fase van je relatie goed vindt en wat niet. Wat je op een bepaald moment verantwoord vindt in je onderlinge omgang en wat niet. Er is al zoveel gewonnen als jonge mensen daar samen over praten. En dit bij God neerleggen.

Diezelfde openhartigheid hebben we geprobeerd te stimuleren als het gaat over seksualiteit in relatie tot je geloof. Ouders mogen hun heel jonge kinderen al laten merken dat God hun mooie lichamen heeft gegeven. Als ze wat ouder zijn, mogen ze weten dat seksualiteit niet iets is van de lust, maar van de liefde – onderlinge liefde en Gods liefde. Sla Hooglied niet over bij het bijbellezen in het gezin! God heeft mensen gemaakt en God heeft gewild dat zij seks hebben als ze met elkaar trouwen. Door de zonde is daarin veel bedorven. En tegelijk blijft seksualiteit als geschenk van God iets moois. Die mooie kleur mag het hebben en houden als ouders en kinderen, jongens en meiden er samen over praten.

Eigen ervaringen en professionele onderzoeken laten zien dat christenouders en christenjongeren op dit gebied niet veel anders zijn dan ongelovige ouders en jongeren. Slechts een minderheid van de ouders voedt hun kinderen op seksueel gebied op. Er wordt weinig over gepraat of helemaal niet, en als het gebeurt vaak veel te laat. Veel ouders blijken alleen met hun kinderen over seksualiteit te praten in reactie op uitingen van hun kinderen. Ieder beseft wel dat de tijd van prietpraat over de ooievaar voorbij is. De vraag is echter, of daarvoor een bewuste, continue seksuele opvoeding vanaf zeer jonge leeftijd in de plaats is gekomen. Reacties van de ouders met wie we spraken, wezen niet in die richting. Het werd erkend, dat ouders vaak veel en veel te laat beginnen het gesprek over seksualiteit. Ouders spreken niet tegen, dat een goed en open gesprek meer vraagt dan het aanreiken van een goed boekje.

Kan de kerk zo’n goed gesprek bewerken? Natuurlijk niet. De ouders zijn hierin nummer één. Maar de kerk kan jongeren én ouderen wel helpen en stimuleren. Het catechisatielokaal is niet de plek voor seksuele voorlichting. Maar het is wel de plaats waar je samen met jongeren op een normale, openhartige manier kunt praten over een van die mooie dingen in het leven. Wij hebben dat in ieder geval als heel fijn en waardevol ervaren. En datzelfde lokaal blijkt ook een goede plek om als ouders en andere volwassenen eens bij elkaar te gaan zitten en het er samen over te hebben. Ouders hebben bij de doop immers beloofd dat ze hun kinderen zullen voorgaan in een christelijke levenswandel. Daar hoort het seksuele leven helemaal bij. Gelukkig wel.

 

Janita Nagel-Ruizendaal is verloskundige van verloskundigenpraktijk ‘De parel’ in Spakenburg.

Henk Hoksbergen is predikant van de Geref. Kerk (vrijgemaakt) van Spakenburg-Zuid.

PDF Seksuele voorlichting

Contactgegevens

Verloskundigenpraktijk Spakenburg De Parel
Chopinstraat 1 b
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Praktijknummer: 033-2982202
Diensttelefoon: 06-13325095