Verloskundigenpraktijk Spakenburg Telefoon: 033-2982202
dutch english france polish

Onderzoek

 

In de zwangerschap kun je verschillende onderzoeken laten doen.

Hieronder vind je meer informatie over de onderzoeken die wij alle zwangeren verplicht zijn aan te bieden, dat wil niet zeggen dat je ze ook moet doen, dit is je eigen keuze die je maakt. Het wil ook zeker niet zeggen dat het beter is deze onderzoeken te doen. De beste keuze is de keuze die je samen als aanstaande ouders maakt. Je moet alleen wel weten dat de onderzoeken er zijn.

Informatie hierover kun je ook krijgen tijdens je intake gesprek rond 8 en het vervolggesprek rond 12 weken.

(Wij zijn allen extra getraind om deze informatie goed en duidelijk te kunnen geven, we zijn aangesloten bij de stichting prenatale screening utrecht, meer informatie kun je hierover vinden op www.spsru.nl)Combinatietest

 

De informatie is bedoeld voor aanstaande ouders die overwegen dit onderzoek te laten doen.Wat is de combinatietest?

 

De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met Downsyndroom.

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, tussen 9 en 14 weken zwangerschap

  • een echo-onderzoek (nekplooimeting), tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

Het bloedonderzoek
Voor het bloedonderzoek wordt een buisje bloed afgenomen bij de zwangere vrouw. In het bloed worden twee stoffen (hormonen) gemeten.De echo

 

Bij de echo (nekplooimeting) wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Alle ongeboren kinderen hebben bij een zwangerschapsduur van 10 tot 14 weken zo’n laagje vocht in hun nek. Maar hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat de baby Downsyndroom heeft.De uitslag

 

Voor de uitslag worden de uitslagen van de twee onderzoeken gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap.
Als uit de uitslag blijkt dat u een verhoogde kans heeft op een kind met Downsyndroom, wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog voor een persoonlijk gesprek. U kunt dan ook het vervolgonderzoek bespreken.Kansberekening

 

Met de combinatietest wordt de kans ingeschat dat u in verwachting bent van een kind met Downsyndroom. Na het onderzoek weet u dus niet zeker of uw kind wel of geen Downsyndroom heeft. Bij een niet-verhoogde kans blijkt bij de geboorte heel soms dat uw baby deze aandoening toch heeft. Andersom betekent een verhoogde kans lang niet altijd dat uw kind de aandoening ook echt heeft.
Een verhoogde kans is een kans van één op 200 of groter dat u op het moment van het onderzoek zwanger bent van een kind met Downsyndroom. Een vrouw die een verhoogde kans heeft, komt in aanmerking voor vervolgonderzoek.Verhoogde kans of grote kans?

 

Een verhoogde kans is niet hetzelfde als een grote kans. Ook bij een verhoogde kans is de kans dat uw kind geen Downsyndroom heeft groter dan de kans dat het kind dit wel heeft. Dit betekent dat de meeste vrouwen met een verhoogde kans toch een kind krijgen dat geen Downsyndroom heeft.Vervolgonderzoek

 

Met vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) kan met zekerheid worden vastgesteld of uw kind Downsyndroom heeft. Het vervolgonderzoek bestaat uit één van de volgende twee onderzoeken:

  • vlokkentest – het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek;

  • vruchtwaterpunctie – het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.

Bij de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest is er een kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Dit gebeurt bij drie tot vier op de 1000 onderzoeken. Deze kans is gemiddeld genomen iets hoger bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie.

De combinatietest is geen garantie

Het is belangrijk om te weten dat de combinatietest alleen de kans geeft dat uw kind Downsyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat uw kind geen Downsyndroom heeft. Ook is het geen garantie dat uw kind verder helemaal gezond is.Meer informatie over prenatale screening

 

De combinatietest is een vorm van prenatale screening. Met de combinatietest kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat het ongeboren kind Downsyndroom heeft. Met een andere vorm van prenatale screening, de 20-weken echo, kan worden onderzocht of het kind misschien een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijking heeft.

Meer informatie over prenatale screening en vervolgonderzoek ontvangt u van ons op dep praktijk. U ontvangt de brochure Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.Ik wil graag een combinatest laten doen, wat moet ik doen ?

 

Allereerst brengt u uw verloskundige tijdig, dat wil zeggen voor 10 weken, op de hoogte dit onderzoek te willen laten doen. Uw verloskundige zal dan met u bij ongeveer 8 tot 10 weken een afspraak maken voor termijn- echo. De combinatie test kan uitgevoerd worden op onze praktijk.


Het is belangrijk om te weten dat de combinatietest alleen de kans geeft dat uw kind Downsyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat uw kind geen Downsyndroom heeft. Ook is het geen garantie dat uw kind verder helemaal gezond is.Meer informatie over prenatale screening

De combinatietest is een vorm van prenatale screening. Met de combinatietest kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat het ongeboren kind Downsyndroom heeft. Met een andere vorm van prenatale screening, de 20-weken echo, kan worden onderzocht of het kind misschien een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijking heeft.

Meer informatie over prenatale screening en vervolgonderzoek ontvangt u van ons op dep praktijk. U ontvangt de brochure Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.Ik wil graag een combinatest laten doen, wat moet ik doen ?

Allereerst brengt u uw verloskundige tijdig, dat wil zeggen voor 10 weken, op de hoogte dit onderzoek te willen laten doen. Uw verloskundige zal dan met u bij ongeveer 8 tot 10 weken een afspraak maken voor termijn- echo. De combinatie test kan uitgevoerd worden op onze praktijk.Het Erfocentrum

Het Erfocentrum is het nationale kennis- en voorlichtingscentrum over erfelijkheid, zwangerschap en erfelijke en aangeboren aandoeningen.

Internet: www.erfelijkheid.nl, www.zwangernu.nl
E-mail Erfolijn: erfolijn@erfocentrum.nl.
Erfolijn: 0900 – 66 555 66.
De Erfolijn is bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur (€ 0,25 per minuut).RIVM

Het RIVM coördineert op verzoek van het ministerie van VWS en met instemming van de medische beroepsgroepen de screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.

Internet: www.rivm.nl/zwangerschapsscreening.

 

Contactgegevens

Verloskundigenpraktijk Spakenburg De Parel
Chopinstraat 1 b
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Praktijknummer: 033-2982202
Diensttelefoon: 06-13325095