Verloskundigenpraktijk Spakenburg Telefoon: 033-2982202
dutch english france polish

De 20 weken echo

Op deze pagina leest u meer over de 20-weken echo. De informatie is bedoeld voor aanstaande ouders die overwegen dit onderzoek te laten doen.

Wat is de 20-weken echo?

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:
 • open ruggetje
 • open schedel
 • waterhoofd
 • hartafwijkingen
 • breuk of gat in het middenrif
 • breuk of gat in de buikwand
 • ontbreken of afwijken van de nieren
 • ontbreken of afwijken van botten
 • afwijkingen aan armen of benen
Bij een 20-weken echo is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen, de echo is daar niet alleen voor bedoeld! Het is echter wel mogelijk, let op! in 5% van de gevallen klopt de uitslag niet.

Het onderzoek

De 20-weken echo gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens uw zwangerschap. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Er mogen geen foto’s of video-opnamen tijdens de echo gemaakt worden omdat dit storend kan werken voor de echoscopisten. U krijgt een foto mee!
De 20 weken echo zit in het basispakket dus wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het tijdstip

De echo wordt doorgaans gemaakt als u ongeveer 20 weken zwanger bent (rond de 18 tot 22 weken). Voor en na deze termijn kunnen sommige afwijkingen niet goed zichtbaar zijn.

De uitslag

U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek.

Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?

Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Let op
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo

Voordelen
 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.
Nadelen:
 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
 • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

Meer informatie over prenatale screening

De 20-weken echo is een vorm van prenatale screening. Met de 20-weken echo kan worden onderzocht of het ongeboren kind misschien een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijking heeft. Met een andere vorm van prenatale screening, de combinatietest, kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat het kind Downsyndroom heeft.
U ontvangt van ons op de praktijk de brochure Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.

Locatie van de 20 weken echo en bereikbaarheid

Deze echo kan gemaakt worden bij verloskundigenpraktijk 'de Parel', door Janita Nagel. Tijdens een van de controles kunnen we deze echo inplannen als u deze wenst.

Wat meenemen?

Neem in elk geval uw zwangerschapskaart mee.
U wordt verzocht samen met uw partner te komen. Neem liever geen kinderen mee. Dit om uw volledige aandacht te hebben voor de echo.

Bijzonderheden

Bij bijzonderheden kan het zijn dat wij u door verwijzen naar het WKZ of MMC  om daar de echo te laten herhalen. 

Contactgegevens

Verloskundigenpraktijk Spakenburg De Parel
Chopinstraat 1 b
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Praktijknummer: 033-2982202
Diensttelefoon: 06-13325095